Hae asuntoa

JVA Minulle -koteja haetaan JVA:n asuntohakemuslomakkeella. Asukkaaksi valittaessa on otettava huomioon hakijaruokakunnan tulot (käytössä maksimi tulorajat). Tuloina otetaan huomioon pysyvät bruttotulot kuukautta kohden. Hakija on velvollinen toimittamaan tarvittavat liitteet viimeistään ennen vuokrasopimuksen solmimista. Tulot tarkistetaan asumisen aikana vain kerran, asukasvalintavaiheessa.

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa. Vähimmäistulorajaa ei ole.

– Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden.

– Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

ARA:n tulorajat määräytyvät seuraavasti:

Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä Tulot (brutto) €/kk
1 aikuinen 3 540
2 aikuista 6 020
1 aikuinen ja lapsi 4 190
2 aikuista ja lapsi 6 670
2 aikuista ja 2 lasta 7 270
2 aikuista ja 3 lasta 7 870

 

Hakukriteereistä voit lukea tarkemmin JVA:n sivuilta.

Hae tästä