Minulle – mikä ettei!

JVA tuo markkinoille uuden kohtuuhintaisen asumisen mallin, jossa asukas voi noin 10 vuoden vuokralla-asumisen jälkeen lunastaa asunnon omakseen. JVA Minulle -mallin ensimmäinen kohde on parhaillaan rakenteilla Jyväskylän Kankaan alueella. Uusi asumisen malli tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon asunnon vuokraamiselle ja omistusasumiselle. JVA Minulle on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi elämäntilanteiden muutoksissa oleville, nuorille perheille, ensimmäistä asuntoa hankkiville tai asumisoikeusasunnoista kiinnostuneille.

Normaalin vuokrasopimuksen ohella solmitaan erillinen JVA Minulle -sopimus, jonka perusteella maksetaan alkumaksu. Kohteeseen liittyvien ARA-rajoitusten päättyessä noin 10 vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta, asukkaalla on mahdollisuus käyttää JVA Minulle -sopimukseen sisältyvää lunastusoikeutta ja ostaa asunto omakseen edulliseen hintaan. Huoneiston lunastushinta perustuu kohteen rakennuttamisen omakustannushintaan. Lisäksi vuokrasuhteen aikaiset, huoneistoon kohdistuvat asunto-osakeyhtiön rahoitusvastikelainojen lyhennykset pienentävät lunastushintaa. Tämän vuoksi lunastushinta on alueen muiden kohteiden tämän hetkisiin pyyntihintoihin verrattuna merkittävästi edullisempi. Kohteen vuokrasopimuksen ja JVA Minulle -sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa normaalin vuokrasopimuksen tavoin. Tällöin JVA Minulle -sopimus raukeaa ja alkumaksu palautetaan takaisin asukkaalle.

JVA Minulle -sopimus oikeuttaa asunnon lunastamiseen

Asukkaan lunastusoikeudesta sekä muista lunastamiseen liittyvistä ehdoista sovitaan JVA Minulle -sopimuksella. JVA Minulle –sopimus on voimassa vuokrasopimuksen tavoin vuokrasuhteen päättymiseen saakka. Mikäli vuokrasopimus jatkuu lunastushetkeen saakka, on asukkaalla mahdollisuus käyttää JVA Minulle -sopimuksen mukaista lunastusoikeuttaan ja ostaa huoneisto omakseen.

Alkumaksulla kiinni omistusasumiseen

Alkumaksu on noin 15 prosenttia huoneiston omakustannushinnasta ja määräytyy kullekin huoneistolle huoneistokohtaisen jyvityksen perusteella. Alkumaksu maksetaan JVA Kodeille JVA Minulle -sopimuksen solmimisen yhteydessä. Alkumaksu huomioidaan lunastushetkellä kauppahinnan ennakkomaksuna. Mikäli JVA Minulle -sopimus päättyy ennen lunastushetkeä, alkumaksu palautetaan kolmen kuukauden kuluessa JVA Minulle -sopimuksen päättymisestä. JVA Minulle -sopimuksen irtisanomiseen ei liity ylimääräisiä kuluja, vaan alkumaksu palautetaan alkuperäisestä maksetusta määrästään vuokralaiselle. Alkumaksulle ei makseta korkoa tai indeksikorotusta.

Vuokralla, mutta kokoajan omaan sijoittaen

Huoneiston hallinta ennen lunastusta perustuu vuokrasuhteeseen. JVA Kodit Oy toimii normaalin vuokrasopimuksen tavoin vuokranantajana, omistaa huoneiston ja huolehtii sekä huoneiston että asunto-osakeyhtiön hallinnoinnista ja kunnossapidosta. Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät normaalin vuokrasopimuksen mukaisesti, esimerkiksi muutostöitä kohteessa ei ole mahdollista tehdä ilman vuokranantajan lupaa. Asukkaan vaikutusmahdollisuudet asunto-osakeyhtiön asioihin perustuvat yhteishallintolakiin. Huoneiston omistusoikeus siirtyy asukkaalle vasta lunastuksen yhteydessä tehtävässä kaupassa.

Asukas maksaa kohteesta vuokrasopimuksen perusteella vuokraa ja käyttökorvauksia normaalin vuokrasuhteen tavoin. Kohteen vuokranmääritys perustuu omakustannusperiaatteeseen ja korkotukilainsäädäntöön. Kohteen vuokratulot käytetään JVA Kotien ja asunto-osakeyhtiön menoihin omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Tie omaan kotiin – lunastushetki koittaa noin kymmenen vuoden päästä

Kohteen rakentaminen on rahoitettu JVA-konsernin myöntämällä lainalla sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämällä lyhytaikaisella korkotukilainalla. Lyhytaikaiseen korkotukilainaan liittyy käyttö- ja luovutusajoituksia, jotka päättyvät, kun 10 vuotta on kulunut vuokratalon valmistumisen jälkeen ARA:n tekemästä korkotukilainan lopullista hyväksymistä koskevasta tarkistuspäätöksestä. Käytännössä lopullinen tarkistuspäätös saadaan noin puoli vuotta kohteen valmistumisen jälkeen. Tämän hetkinen arviomme on, että lunastushetki olisi maaliskuussa 2034. Lunastushetki on kuitenkin riippuvainen edellä mainitusta tarkistuspäätöksestä ja lunastushetki voi toteutua arviotamme aiemmin tai myöhemmin.

JVA Kodit antaa ilmoituksen asukkaalle kuusi kuukautta ennen rajoitusten päättymistä oikeudesta käyttää lunastusoptiota. Asukkaalla on tämän jälkeen neljä kuukautta aikaa ilmoittaa JVA Kodeille lunastusoikeuden käyttämisestä. Lunastus eli osakkeiden kauppa toteutetaan rajoitusajan päätyttyä. Mikäli asukas ei ilmoita määräajassa JVA Kodeille lunastusoikeuden käyttämisestä, JVA Minulle -sopimus raukeaa.

Maksetut vuokrat pienentävät lunastushintaa

Osakkeiden lunastus on tarkoitus toteuttaa siten, että lunastettaviin osakkeisiin ei kohdistu rahoitusvastikelainaa lunastushetken jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että lunastettaviin osakkeisiin liittyvä yhtiölainaosuus maksetaan lunastuksen yhteydessä JVA Kodeille, joka suorittaa sen edelleen asunto-osakeyhtiölle. Huoneiston lunastushinta perustuu kohteen rakennuttamisen omakustannushintaan, joka jyvitetään kullekin huoneistolle. JVA Kodit voi lisätä lunastushintaan omakustannusperiaatteen mukaisesti kulut sekä palkkion. Kuluilla ja palkkioilla on tarkoituksena kattaa lunastuksesta JVA Kodeille syntyvät välittömät kulut omakustannusperiaatteen mukaisesti. Omakustannushinnasta ja edellä mainituista kuluista sekä palkkiosta vähennetään vuokrasuhteen aikaiset rahoitusvastikelainojen lyhennykset.

Asuntokohtaiset lunastushinnat, maksettava alkumaksu ja vuokrahinnat määräytyvät huoneiston pinta-alan ja huoneistotyypin mukaan seuraavasti:

Asunto-numero Kerros Huoneiston pinta-ala Huoneisto-tyyppi Arvio huoneiston lunastushinnasta Alkumaksu Vuokra / kk
1 1 43 2H+KT+S 159 594,00* 26 785,00 767,25
2 1 50,5 2H+KT+S 174 025,00* 29 207,00 836,64
3 1 46,5 2H+KT+S 166 393,00* 27 926,00 799,95
4 1 74 4H+KT+S 242 737,00* 40 739,00 1 166,98
5 1 70,5 3H+KT+S 226 615,00* 38 033,00 1 089,46
6 2 51,5 2H+KT+S 179 274,00* 30 088,00 861,87
7 2 50,5 2H+KT+S 175 786,00* 29 502,00 845,11
8 2 46,5 2H+KT+S 168 086,00* 28 210,00 808,09
9 2 74 4H+KT+S 245 188,00* 41 151,00 1 178,77
10 2 70,5 3H+KT+S 228 892,00* 38 415,00 1 100,41
11 3 51,5 2H+KT+S 179 274,00* 30 088,00 861,87
12 3 50,5 2H+KT+S 175 786,00* 29 502,00 845,11
13 3 46,5 2H+KT+S 168 086,00* 28 210,00 808,09
14 3 74 4H+KT+S 245 188,00* 41 151,00 1 178,77
15 3 70,5 3H+KT+S 228 892,00* 38 415,00 1 100,41
16 4 51,5 2H+KT+S 181 070,00* 30 389,00 870,50
17 4 50,5 2H+KT+S 177 547,00* 29 798,00 853,57
18 4 46,5 2H+KT+S 169 779,00* 28 494,00 816,22
19 4 74 4H+KT+S 247 639,00* 41 562,00 1 190,55
20 4 70,5 3H+KT+S 231 170,00* 38 798,00 1 111,37
21 5 51,5 2H+KT+S 181 070,00* 30 389,00 870,50
22 5 50,5 2H+KT+S 177 547,00* 29 798,00 853,57
23 5 46,5 2H+KT+S 169 779,00* 28 494,00 816,22
24 5 74 4H+KT+S 247 639,00* 41 562,00 1 190,55
25 5 70,5 3H+KT+S 231 170,00* 38 798,00 1 111,37
26 6 51,5 2H+KT+S 184 662,00* 30 992,00 887,77
27 6 50,5 2H+KT+S 181 070,00* 30 389,00 870,50
28 6 46,5 2H+KT+S 173 127,00* 29 056,00 832,32
29 6 74 4H+KT+S 252 542,00* 42 385,00 1 214,12
30 6 70,5 3H+KT+S 235 764,00* 39 569,00 1 133,45
31 7 51,5 2H+KT+S 188 215,00* 31 589,00 904,87
32 7 50,5 2H+KT+S 184 593,00* 30 980,00 887,44
33 7 46,5 2H+KT+S 176 475,00* 29 618,00 848,43
34 7 74 4H+KT+S 257 523,00* 43 219,00 1 238,03
35 7 70,5 3H+KT+S 240 319,00* 40 333,00 1 155,36
* Huoneiston lunastushinta perustuu tämän hetkiseen arvioon rakennuskustannuksista sekä rahoitusvastike-lainojen maksuohjelman mukaisista lyhennyksistä. Ilmoitettu lunastushinta on arvio ja muuttuu rakennuskustannustenja muiden omakustannusperiaatteen mukaisten kulujen tarkentuessa. Maksettu alkumaksu huomioidaan lunastushinnan ennakkomaksuna eikä sisälly taulukossa laskettuun lunastushintaan. 

Koti juuri minulle – hakuprosessi etenee helposti

JVA Minulle -kodit ovat haettavissa JVA:n normaalin hakuprosessin kautta.  Koska kohde rahoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämällä lyhytaikaisella korkotukilainalla, noudatetaan asukasvalinnassa ARA:n hakukriteerien mukaisia tulorajoja.

Tutustu asunnon hakuun tästä

JVA Minulle on ratkaisu niille, jotka etsivät vaivatonta omistusasumisen vaihtoehtoa. Ota yhteyttä jo tänään, niin kerromme lisää!

Hae asuntoa